309. sz
Assisi Szent Ferenc Cserkészcsapat

Zugló

Zugloi cserkészcsapat Bemutatkozás Aktuális Alapítvány Kapcsolat


Mi a cserkészet?A cserkészet a világ legnagyobb gyermek- és ifjúsági mozgalma. A világ több, mint 200 országában 38 millió cserkész dolgozik egy közös célért: segíteni a gyermekeket és fiatalokat, hogy aktív és elkötelezett felnőttekké váljanak.


A Magyar Cserkészszövetség tagja a Cserkészmozgalom Világszervezetének (World Organziation of the Scout Movement), amely az ENSZ tanácsadó tagja. A Magyar Cserkészszövetség 300 csapatában körülbelül 8000 cserkész tevékenykedik, az ország minden megyéjében.

A tévhitekkel szemben:
-Nem, nem árulunk sütit.
-A cserkésztábor nem túlélőtábor és nem is kiképzőtábor!Híres cserkészek:
Híres cserkészekA 309-es Assisi Szent Ferenc
cserkészcsapat története


A XX. század elején Zugló Budapestnek a peremén levő kültelki városrész volt, ahol túlnyomórészt szegény emberek laktak, komfort nélküli földszintes házakban. A VII. kerülethez tartozott. Temploma sem volt. Az első, a mainál sokkal szerényebb templom 1921-ben épült a Bosnyák téren, a mai Geodéziai Vállalat helyén. Ekkor alakult meg a zuglói Páduai Szent Antal Egyházközség Barkóczi Sándor plébános irányítása alatt.

1923-ban került az Egressy úti polgári fiúiskolához hittantanárnak egy fiatal káplán, dr. Belák Kálmán. (1896-ban született a Komárom megyei Csúz községben, parasztszülők gyermeke volt.) A polgári iskolai tanulóiból 1924-ben megalapította a mi cserkészcsapatunkat. Szervező Testülete az Egyházközség, őt bízta meg a parancsnoki tisztséggel. Segítőtársa, a csapat első cserkésztisztje László Pál gépészmérnök hallgató volt. A csapat első fogadalomtételére 1924. karácsonyán került sor a polgári iskolában. 1925-ben megindult a tevékeny cserkészélet, kialakultak az első őrsök. 1927-ben kapcsolódott be a cserkészmunkába Szabó Bendegúz (1905-1992)   gépészmérnök, aki dr. Belák Kálmán halála után(1940) a csapat parancsnoka lett.

Önálló táborozást, a cserkészélet csúcspontját, csak 1926-tól kezdve tudtak szervezni, de utána minden évben táboroztak valahol, az ország egy-egy szép táján. A legtöbbször a Dunántúlon. Ilyen alkalommal kapták ajándékul a csapat szép selyemzászlóját Assisi Szent Ferenc képével (tervezte Márton Lajos), a Komárom megyei Degenfeld grófnőtől 1931-ben. Sajnos ez a zászló, a csapat tábori és egyéb felszereléseivel együtt a második világháború során eltűnt.

1948-ban a mi csapatunkat is feloszlatta - minden indoklás nélkül - a kommunista kormányzat. A cserkészmunkát abba kellett hagyni. A csapat tagjai szétszéledtek. De a legidősebbek egy csoportja a csapat alapításának 50. évfordulóján újra találkozott Máriaremetén, 1974-ben. Azóta ez az öregcserkész csoport évenként többször is találkozik, és nem hagyta kiveszni a cserkész eszmét. Ez idő alatt írta meg Böndi bá (Szabó Bendegúz) "A magyar cserkészet igazi arca" című könyvét, amelyben a legrészletesebben foglalja egybe 5 kötetben a magyar cserkészet történetét.

A 309-es csapat újjászervezése az 1989. január 15-i öregcserkész gyűléssel vette kezdetét. Fenntartó Testületünk  a Páduai Szent Antal Egyházközség, elnöke Dr. Fundéliusz Vilmos kanonok apátplébános úr, alelnöke Szabó Bendegúz  lett. A szervezés motorja Pathy Nagy Ernő cserkésztiszt volt aki a mai napig mint csapattitkár segíti a csapat munkáját.

Első parancsnokunk 1989. nyarától 1990 februárjáig Révay László gépésztechnikus volt. 1990 március elején Turba László cserkésztiszt vette át parancsnokságot. Első ünnepélyes fogadalomtételünket a Bosnyák téri templomban 1990. április 29-én tartottuk. 25 fiú és 16 leány újonc, valamint 5 felnőtt vezető tett ekkor fogadalmat a becsületes cserkészéletre. A régi csapatzászló másolatának elkészülte után 1992-ben tartottunk emlékezetes zászlószentelési ünnepséget.


1990 április 29. Fogadalomtétel a templomban


Táboraink:

1990. Szentendrei - sziget

1991. Gyenesdiás

1992. Dömös Szőke-forrás völgye, Erdélyi körút

1993. Erdőkertes

1994. Erdőkertes Bódis-hegy

1995. Magyarlak

1996. Somogybükkösd

1997. Tiszaörvényes

1998. Szegilong

1999. Szegilong

2000. MET - Esztergom

2000. Erdőkertes Kiscserkésztábor

2001. Orfű

2002. Szegilong

2003. Bacsó-kút

2004. Pákozd

2005. Velem

2006. Erdőkertes

2007. Bükk-fensík

2008. KNT - Gödöllő

2009. Sopron

2010. Gödöllő

2011. Felcsút

2012 KNT - Gödöllő

2013 Izsák

2014 Isaszeg


A csapat névadója Assisi Szent Ferenc, 1182-ben született az itáliai Assisi városában. Apja kereskedő volt. Ferenc eleinte barátaival tékozló életet folytatott. Később - isteni sugallatra - megtért, templomok javításával, imádsággal, prédikálással foglalkozott, térítette az embereket. Koldusszegénységben élt, maga köré gyűjtött társaival együtt. Megalapította a Szent Ferenc rendet, társai számára szabályzatot írt. 1226-ban halt meg.

A hagyomány szerint testén megjelentek Krisztus sebhelyei. IX. Gergely pápa 1228-ban szentté avatta. Természetszeretete legendássá lett.

Mai utódai a Szent Ferenc-rendi szerzetesek (Franciskánusok). Assisi Szent Ferenc csapatunk névadója, legyen mindnyájunk első, és legszebb eszményképe.