309. sz
Assisi Szent Ferenc Cserkészcsapat

Zugló

Zugloi cserkészcsapat Bemutatkozás Képek Alapítvány KapcsolatAssisi Szent Ferenc Cserkész Alapítvány

Az alapítványt Rizmayer Antal és Ságodi János zuglói vállalkozók hozták létre 60.000,- Ft alaptőkével 1994. december 20-án. A Fővárosi Bíróság közhasznú fokozatú szervezetté minősítette 1999. március 9-én.


Az alapítvány székhelye: 1142 Budapest, Szőnyi út 29.

A kuratórium elnöke:
Turba László
A kuratórium tagjai:
Márton Zsolt
Harfouch Viktor

Adószám: 18068722-1-42
Számlaszám: 11714006-20338307
Tel./fax: 251-92-83  
Mobil: 06-30-201-2201Köszönet mindazoknak, akik 2022-es adójuk 1%-ával, összesen 303 829 forinttal alapítványunkat támogatták.

Az alapítvány célja:

a) Keresztény világnézetű zuglói fiatalok nevelési feltételeinek elősegítése.
b) A cserkész eszmék terjesztése
c) A cserkészmunka eszköztárának fejlesztése
d) A 309. sz. Assisi Szent Ferenc cserkészcsapat tulajdonában lévő erdőkertesi cserkészpark fenntartása, állandó jellegű cserkész tevékenységre alkalmassá tétele.
e) Szociálisan rászoruló cserkészek illetve keresztény fiatalok anyagi támogatása.
f) Nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés


Az alapítvány közhasznú tevékenysége:

1. egészségmegőrzés, betegségmegelőzés
2. szociális tevékenység, családsegítés, időskorúak gondozása ,
3. nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés,
4. kulturális tevékenység,
5. kulturális örökség megóvása,
6. természetvédelem, állatvédelem,
7. környezetvédelem,
8. gyermek- és ifjúságvédelem, gyermek- és ifjúsági érdekképviselet,
9. hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése,
10. sport, a munkaviszonyban és a polgári jogi jogviszony keretében megbízás alapján folytatott sporttevékenység kivételével.